ⓘ Musala

Musalabreen

Musalabreen på Greenwich Island i Sør-Shetlandsøyane i Antarktis grensar til St. Kiprian Peak i sør, Vratsa Peak i sørvest, central Breznik Heights i vest, og Ilarion Ridge på grensa til Hardy Cove i nordaust. Han strekkjer seg 3.7 km frå aust til vest and 2.2 km frå nord til sør, and drains austover og ut i Bransfieldsundet nord for Fort Point. Isbreen er kalla opp etter Musala|Musala Peak" i Rilafjella, toppen av Bulgaria og Balkan Peninsula.

Drangov Peak

Drangov Peak er eit fjell på 430 moh heilt søraust i Breznik Heights på Greenwich Island i Antarktis. Det ligg 360 m søraust for Vratsa Peak, 1.45 km søraust for det høgaste punktet på Viskyar Ridge, 2.8 km vest for Fort Point, 500 m nord for Ziezi Peak, og 2.37 km nordaust for Sartorius Point. Det ligg oppom Musala Glacier i nord og Targovishte Glacier i sørvest. Det er kalla opp etter Boris Drangov, ein kjend bulgarsk offiser og pedagog.

                                     

ⓘ Musala

Musala er den høgaste fjelltoppen i Bulgaria og på heile Balkan med ei høgd på 2 925 meter.

Namnet kjem frå Mus Allah, "fjellet til Allah", og vart namngjeve då Bulgaria var ein del av Det ottomanske riket. Det gamle namnet på fjellet var Tangra.

Musala er ein del av Rila nasjonalpark, og er kjend for ein rik flora, inkludert artar som makedonsk furu og bulgarsk gran, og fauna. Området er eit av dei beste for å sjå fuglen murkrypar. Det vert sagt at frå toppen av fjellet kan ein sjå all dei store fjellkjedene i Bulgaria. Desse inkluderer Vitosja i nordvest, Sredna Gora mot nordaust, Balkanfjella i den nordlege horisonten bak Vitosja og Sredna Gora, Rodopifjella i søraust, Pirin i sør, Osogovo og Ruj i vest, i tillegg til sjølve Rila.

Den lettaste ruta til topps er anten ein direkte gåtur frå skisenteret Borovets, 10 km lenger nord. Det finst òg ein hengebane frå Borovets til Jastrebts på 2 369 m og ei rekkje fjellhytter. Frå Jastrebets er det ein times gåtur opp til fjellhytta Musala på 2; 430 meter, og frå her tar det 1.5-2 timar opp til uvêrshytta Everest, den høgastliggande fjellhytta i Bulgaria. På toppen står det òg ein vêrstasjon.

Dei høgaste toppane er Musala 2 925 m, Litle Musala 2 902 m og Iretsjek 2 852 m.

Tre av dei største elvane i Bulgaria, Iskar, Maritsa og Mesta har alle sitt utspring nær Musala.

                                     
  • fjellområde. Musala får over 2 000 millimeter i året, der 80  kjem som snø. Den lågaste middeltemperaturen som nokon gong er målt på Musala i februar er
  • hovudstaden Manama. Byen grensar til landsbyane Al Daih og Sanabis i nord, Al Musala og Tashan i sør og Jibilat Habshi og Muqsha i vest. Folketalet i byen er
  • Bulgaria sitt nest høgaste fjell, og det tredje høgaste på Balkan etter Musala og Ólymbos. Fjelltoppen ligg i dei nordlege områda av Pirin. Den lettaste
  • for Ziezi Peak, og 2, 37 km nordaust for Sartorius Point. Det ligg oppom Musala Glacier i nord og Targovishte Glacier i sørvest. Det er kalla opp etter
  • fråskild frå denne fjellkjeda av elva Donau. Den høgaste toppen på Balkan er Musala i Rilafjella nær Sofia med 2 925 m, tett følgd av Ólymbos i Hellas og Vihren
  • parken varierer frå 800 moh. nær Blagoevgrad til 2 925 moh. på fjelltoppen Musala som er det høgste fjellet på Balkan. Det er 120 bresjøar i parken, mellom
  • meir utstrekte Rodopifjella. I Rila ligg det høgaste fjellet på Balkan, Musala med ei høgd på 2925 meter. Den lange fjellkjeda Balkanfjella går frå vest