ⓘ Vendekrins

                                     

ⓘ Vendekrins

Vendekrins eller vendesirkel syner til to breiddegradssirklar på jorda og på himmelen som er parallelle til ekvator med ein avstand på 23 grader og 27 minutt. Det vil sei det same som ekliptikkhellinga.

Den nordlege vendekrinsen vert kalla Krepsen sin vendekrins tropicus cancri og den sørlegaste vert kalla Steinbukken sin vendekrins tropicus caprimaisi.

Berøringspunkta til vendekrinsen på himmelen med ekliptikken, solkvervpunkta, syner byrjinga på høvesvis teiknet til Krepsen og teiknet til Steinbukken, og her oppnår sola den største og minste deklinasjonen før ho vender attende mot ekvator.

På jorda dannar dei to vendekrinsane skilje mellom dei tempererte sonene og den tropiske sonen, og sola står i senit ved høvesvis sommar- og vintersolkverv.

                                     
  • Mellom Krepsen sin vendekrins og Steinbukken sin vendekrins er det ein kallar tropisk klima. Lengda til breiddegradane ved vendekrinsane er 36 787, 559 kilometer
  • tropiske klimasona mellom Steinbukken sin vendekrins og Krepsen sin vendekrins Jordomkrinsen ved vendekrinsane er 36 787, 559 kilometer. Denne geografiartikkelen
  • regnskogane i Costa Rica, skogane på Madagaskar og Waterbergbiosfæren i Sør - Afrika. Krepsens vendekrins Steinbukkens vendekrins Geografisk sone Ekvator
  • Krepsen sin vendekrins rundt 23, 5ºN til polarsirkelen på 66, 5ºN, medan den sørlege tempererte sona strekkjer seg frå Steinbukken sin vendekrins rundt 23
  • og har mange ørkenområde. Ny - Caledonia ligg tvers over Steinbukken sin vendekrins mellom 19 og 23 sør. Klimaet på øya er tropisk og regnet kjem med passatvinden
  • nære strøk av Atlanterhavet utanfor Gibraltarsundet, sør til Krepsen sin vendekrins Ifølgje IUCN si raudliste er arten sterkt truga av utrydding. Totalbestanden
  • Barbados blir kalla eklipse - rom på grunn av plasseringa av øya ved Krepsens vendekrins ekliptikken Destilleriet heiter Mount Gay Distilleries Turisme og
  • gonger så stort som arealet til Noreg på begge sider av Krepsen sin vendekrins Mot nord grensar Mexico til USA, og dryge halvparten av grensa følgjer
  • Ekvator Krepsens vendekrins Steinbukkens vendekrins Polarsirkel Antarktiske polarsirkel Ekvator Krepsens vendekrins Steinbukkens vendekrins Polarsirkel Antarktiske