ⓘ Møllehøj

                                     

ⓘ Møllehøj

Møllehøj er det høgaste naturlege punktet i Danmark. Møllehøj er 170.86 meter høg og ligg tett ved Ejer Bavnehøj.

Høgda vart først almennt kjend i februar 2005 då nye oppmålingar viste at det er det høgaste punktet i landet. Inntil då trudde ein at enten Yding Skovhøj eller Ejer Bavnehøj var Danmark sitt høgaste punkt. Desse to høgdene si naturlege høgde er høvesvis 9 og 51 cm lågare enn Møllehøj.

I det same området er det heile fem menneskeskapte gravhaugar frå bronsealderen som er høgare enn Møllehøj. Den høgaste av desse er Yding Skovhøj - eller meir presist: den midtre gravhaugen i Yding Skov med 172.54 m.

                                     
  • noko som er 9 cm lågare enn det høgaste naturlege punktet i Danmark, Møllehøj med 170, 86 meter, medan Ejer Bavnehøj er Danmark sitt tredje høgaste naturlege
  • ei aning lågare enn det høgaste ikkje - menneskeskapte punktet i Danmark, Møllehøj med 170, 86 meter, som er 51 cm høgare enn Ejer Bavnehøj. Ejer Bavnehøj