ⓘ Polarsirkel

Arvidsjaur

Arvidsjaur er ein svensk tettstad som ligg i Norrbottens län i landskapet Lappland. Han er administrasjonssenter i Arvidsjaurs kommun og i 2005 hadde tettstaden 4 644 innbyggjarar. Arvidsjaur ligg ved E45 cirka 110 kilometer sør for polarsirkelen og 160 kilometer vest for Luleå. Arvidsjaur er ein stasjon på Inlandsbanan, og var tidlegare eit jernbaneknutepunkt med jernbanelinje til Jörn på Stambanan genom övre Norrland. Tverrsambandet Arvidsjaur-Jörn har derimot vore nedlagt sidan 1990. Arvidsjaur lufthamn ligg 11 kilometer frå tettstaden og har daglege samband til Stockholm Arlanda.

Atmosfærisk refraksjon

Atmosfærisk refraksjon er retningsendringa til ein himmellekam på grunn av lysbryting i jordatmosfæren. Himmellekamen verkar høgare på himmelen enn han verkeleg er, men asimut vert ikkje endra. Ei stjerne som er ei senit har null refraksjon. På grunn av refraksjonen vil sola og månen sjå ut som dei er ovale, fordi den nedre randen vert løfta meir enn den øvre. Av same årsak blir dagen forlenga med nokre minutt og områda som har midnattsol strekkjer seg 35 minutt nærmare ekvator, forbi polarsirkelen. Ein kjende til refraksjonen alt i oldtida, men Tycho Brahe var den første som korrigerte si ...

Utqiaġvik

Utqiaġvik er ein by i North Slope Borough i Alaska i USA med 4 488 innbyggarar per 2018. Han er den nordlegaste byen i USA og er òg ein av dei nordlegaste byane i verda. Han ligg berre litt lenger nord enn Nordkapp i Noreg og ligg 2100 km sør for Nordpolen og 515 km nord for polarsirkelen. Ikkje langt unna byen ligg Point Barrow som er det nordlegaste geografiske punktet i heile USA.

University of Alaska Fairbanks

University of Alaska Fairbanks er eit offentleg forskingsuniversitet i Fairbanks i Alaska i USA. Det tener som flagship -campus for University of Alaska System, og vert forkorta Alaska eller UAF. UAF er eit land-grant, sea-grant og space-grant-institusjon, og deltar òg i sun-grant-programmet gjennom Oregon State University. Det var her utkastet til Alaska-grunnlova vart skissert og signert i 1955 og 1956. UAF vart oppretta i 1917 som Alaska Agricultural College and School of Mines, og dei første undervisningstimane starta i 1922. Sju store forskingsinstitutt held til ved UAF: Agricultural ...

Hymne til Den russiske føderasjonen

"Hymne til den russiske føderasjonen" har vore nasjonalsongen til Russland sidan 30. desember 2000. Melodien er den same som i den gamle sovjetiske nasjonalsongen, "Hymne til Sovjetunionen".

                                     

ⓘ Polarsirkel

Ein polarsirkel er ein tenkt sirkel rundt jorda som er parallell med ekvator og markerer skiljet mellom tempererte og polare strøk. Det finst to polarsirklar, den sørlege og den nordlege. Den nordlege går mellom Noreg og er ofte det me meiner når me seier Polarsirkelen.

Kvar polarsirkelen ligg blir bestemt av korleis jordaksen heller i høve til planet på banen jorda går i. Han er difor ikkje statisk, pga. den jamne variasjonen i aksehellinga til jorda flyttar til dømes den nordlege polarsirkelen seg meir enn 14 meter nordover i året. Områda som ligg mellom ein polarsirkel og ein av polane har midnattssol minst ein dag i året.

Den nordlege polarsirkelen har nordleg breiddegrad 66° 33 38" N og går mellom anna gjennom Noreg, Sverige, Finland, Russland, Alaska i USA, Canada og Grønland.

Den sørlege polarsirkelen har sørleg breiddegrad 66° 33 38" S og går gjennom Balleny-øyane som New Zealand gjer krav på.

                                     
  • Den antarktiske polarsirkelen er ein av fem store breiddegradssirklar som markerer kart på jorda. Han er i dag breiddegraden som går 66 33 44 eller
  • til noko som har med polane eller polstrøka å gjera. Sjå mellom anna: Polarsirkel Polstjerna heiter Polaris på latin geografisk pol, skjeringspunkta
  • Kronprinsesse Märtha Kyst i Dronning Maud Land med seglskutene Polarbjørn og Polarsirkel i november 1956. Basen til ekspedisjonen vart lagt 35 km frå kysten
  • og ein polarsirkel vert kalla midlare breiddegrader og desse områda har vanlegvis temperert klima. Området mellom ein pol og ein polarsirkel blir kalla
  • haustjamdøgn nord for den nordlege polarsirkelen og mellom haustjamdøgn og vårjamndøgn sør for den sørlege polarsirkelen Eit anna namn på midnattssol er
  • til polarsirkelen på 66, 5ºN, medan den sørlege tempererte sona strekkjer seg frå Steinbukken sin vendekrins rundt 23, 5ºS til den sørlege polarsirkelen ved
  • opptrer om vinteren og berre nord for den nordlege polarsirkelen og sør for den sørlege polarsirkelen I ein periode er sola under horisonten, sjølv når
  • dei. Sonene er som følgjer: Arktis, nord for polarsirkelen Den nordlege tempererte sona, mellom polarsirkelen og den nordlege vendekrinsen Tropane, mellom
  • inngangen til Kvitsjøen. Morzjovets ligg berre eit par kilometer nord for Polarsirkelen Øya har eit areal på 110 km². Øya er flat og grasskledd og har mange
  • straum tek kaldt vatn først sørover mot Island og sidan austover, langs polarsirkelen Nær overflata fyller Golfstraumen Norskehavet med varmt og saltrikt