ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2

Det turanske låglandet

Det turanske låglandet eller Den turanske senkinga er ein vid, lågtliggande ørken i området frå det sørlege Turkmenistan gjennom Usbekistan til Kasakhstan. Låglandet ligg aust for Kaspihavet og søraust for Aralsjøen. Det er eit av dei største ørk ...

Mount Kenya

Mount Kenya er eit fjellmassiv i Kenya, det nest høgste i Afrika etter Kilimanjaro. Høgste fjelltoppane i Mount Kenya er 5 199 meter over havet høge Batian medan toppane Nelion og Lenana er høvesvis 5 188 moh. og 4 985 meter over havet. Mount Ken ...

Austkinahavet

Austkinahavet er ein grunn del av Stillehavet, mellom Taiwan, Ryukyuøyene, den japanske øya Kyushu og det kinesiske fastlandet. Austkinahavet grensar til Filippinarhavet i aust, Gulehavet i nordvest, Japanhavet i nordaust og Sørkinahavet i sørves ...

Bohai

Bohai eller Bohaibukta er den inste av buktene i Gulehavet og har kyst mot Kina i nord, vest og sør. Ho ligg søraust for Beijing, er 480 km lang og 29 km brei, og dekker eit område på rundt 823 000 km².

Gobiørkenen

Gobiørkenen er ein av dei største ørknane i verda. Han dekkjer sørdelen av Mongolia og norddelen av Folkerepublikken Kina i regionen Indre Mongolia. Ørkenen dekkjer om lag 1 295 000 km². Gobiørkenen er ein relativt kald ørken, der ein stundom kan ...

Gulehavet

Gulehavet er den nordlege delen av Austkinahavet, som er eit randhav til Stillehavet. Det ligg mellom det kinesiske fastlandet og den koreanske halvøya. Namnet viser til sandstøv frå sandstormar i Gobiørkenen som fargar havoverflata gyllengul ved ...

Hexi-korridoren

Hexi-korridoren er den historiske ferdselsleia gjennom delar av dagens Gansu-provins i det nordlege Kina. Korridoren var ein del av den nordlege Silkevegen som førte i nordvestleg lei frå breiddene på storelva Huang He. Leia var den viktigaste fr ...

Mandsjuria

Mandsjuria er eit geografisk område på i kring 780 000 km² i det nordaustre Kina, og som svarar omtrent til provinsane Heilongjiang, Jilin og Liaoning. Over 90% av dei vel 110 millionar ibuarane er han-kinesiske, nokre få prosent er mandsjuar og ...

Qiongzhousundet

Qiongzhousundet, også kalla Hainansundet, er farvatnet som skil Leizhouhalvøya i Guangdong i sørlege Kina frå nordenden av øya Hainan i sør. Sundet, som i gjennomsnitt er 30 km breitt, bind saman Tonkinbukta i vest med Sør-Kina-havet. Gjennomsnit ...

Taklamakan

Taklamakan er ein ørken i Sentral-Asia, som for det meste ligg i den autonome regionen Xinjiang i Kina. Han ligg i det ovalforma Tarimbekkenet og strekkjer seg frå Pamirfjella i vest til den tidegare innsjøen Lop Nur i aust, frå Tian Shan i nord ...

Tarimbekkenet

Tarimbekkenet er eit endorheisk nedslagsfelt i den kinesiske autonome regionen Xinjiang. Det ligg heilt vest i Kina, like nord for Tibetplatået, og dekkjer rundt 1 020 000 km².

Koparbeltet

Koparbeltet er den største sedimentære koparførekomsten i verda og finst i eit område på 10 000-12 000 km² i Zambia og Kongo. Koparførekomsten har gjeve namnet Copperbelt til ein provins i sentrale Zambia, som har ei rekkje kopargruver rundt byan ...

Nyiragongo

Nyiragongo er ein vulkan heilt aust i Den demokratiske republikken Kongo. Han ligg i Virunga nasjonalpark, nær grensa til Rwanda. Nyiragongo når 3469 meter over havet og er ein av dei mest aktive vulkanane i Afrika. Under eit utbrot i januar 2002 ...

Bačka

Bačka er eit område på Den pannoniske sletta mellom elvane Donau og Tisa. Området er delt mellom Serbia og Ungarn, med ei lita lomme langs den venstre breidda av Donau som høyrer til Kroatia, men som har vore under serbisk kontroll sidan 1991. De ...

Baranja

Baranja er ein geografisk region mellom Donau og Drava. Området er hovudsakleg delt mellom Ungarn og Kroatia, med små folketomme område på høgresida av Donau. I Ungarn er regionen delt inn i Baranya fylke, medan han i Kroatia er ein del av Osijek ...

Bora

Bora er ein katabatisk vind frå mellom nord og nordaust i Adriahavet, Hellas, Russland og Tyrkia. Namnet kjem av figuren Boreas frå gresk mytologi, som tyder Nordavinden. Boravinden oppstår ofte i Dalmatia og langs resten av austkysten av Adriaha ...

Dalmatia

Dalmatia er eit område på austkysten av Adriahavet i dagens Kroatia. Området strekkjer seg mellom øya Rab i nordvest og Kotorbukta i søraust. Det indre Dalmatia, er om lag 50 km breitt i nord, men berre eit par kilometer breitt i sør. Det kroatis ...

Fylke i Kroatia

Požega-Slavonia Primorje-Gorski Kotar Brod-Posavina Virovitica-Podravina Šibenik-Knin Međimurje Bjelovar-Bilogora Krapina-Zagorje Istria Byen Zagreb Fylket Zagreb Lika-Senj Fylket Varaždin Fylket Karlovac Sisak-Moslavina Vukovar-Syrmia Osijek-Bar ...

Piranbukta

Piranbukta, er ei bukt kalla opp etter den slovenske byen Piran eller den kroatiske halvøya Savudrija. Ho ligg nord i Adriahavet og er ein del av Triestebukta. Ho er avgrensa av ei linje mellom Savudrijaneset i sør og Madonaneset i nord, og dekkj ...

Podunavlje

På den første halvdelen av 1700-talet låg grenseområdet Sava-Donau for Habsburg i området. Mellom 1922 og 1929 var Podunavlje oblast ein av dei administrative einingane i Kongedømet av serbarar, kroatar og slovenarar. Det inkluderte delar av regi ...

Srem

Srem er eit frodig område på Den pannoniske sletta i Europa, mellom elvane Donau og Sava. Området er delt mellom Serbia i aust og Kroatia i vest. Det meste av Srem høyrer til distrikta Srem og Sør-Bačka i Vojvodina i Serbia. Mindre delar rundt No ...

Triestebukta

Triestebukta er ei grunn bukt heilt nord i Adriahavet. Ho er ein del av Veneziabukta, og er delt mellom Italia, Slovenia og Kroatia. Bukta er avgrensa av ei tenkt linje frå Punta Tagliamento på den italienske kysten og Savudrija Punta Salvore i K ...

Veneziabukta

Veneziabukta er ei bukt på vestsida av Adriahavet som grensar til Italia, Slovenia og Kroatia. Ho ligg mellom halvøya Istria og deltaet til elva Po. Elvane Tagliamento, Piave, Adige og Brenta munnar ut i bukta. Inst i bukta ligg Venezialagunen og ...

Kuwaitisk geografi

Kuwait ligg i Sørvest-Asia, ved Persiabukta, mellom Irak og Saudi-Arabia. Kuwait var eit blømande handelssenter i mange hundreår og vart internasjonalt kjend i etterkrigstida på grunn av den strategiske plasseringa inst i Persiabukta og dei store ...

Elvar i Kuwait

Kuwait har ingen permanente elvar, men har nokre wadiar. Den mest kjende av desse er Wadi al Batin som dannar grensa mellom Kuwait og Irak. Under er òg ført opp elveliknande kanalar kring Bubiyan.

Khawr Abd Allah

Khawr Abd Allah er i dag eit estuar, men var ein gong staden der Eufrat og Tigris munna ut i Persiabukta. Det ligg sør i Irak og grensa mellom Irak og Kuwait går gjennom den nedre delen av estuaret, men nær hamnebyen Umm Qasr går estuaret inn i I ...

Podlasie

Podlasie er ein historisk region i den austlege delen av Polen og den vestlege del av Kviterussland. Det ligg mellom elva Biebrza i nord og den natulege fortsetjinga hennar sørover i Polesie-området. Området vert kalla Podlasie, Podlasze eller Po ...

Polesie

Polesie er ei av dei største myrlendte områda i Europa i sørvestlege delar av Den austeuropeiske sletta, hovudsakleg i Kviterussland og Ukraina, men òg delvis innanfor Polen og Russland. Sumpområdet i Polesie vert kalla Pinsk-myrene eller Pripjat ...

Smolenskhøgdene

Smolenskhøgdene er eit langstrekt høgdedrag i Kviterussland og Russland med ei høgd på opp til 320 meter over havet. Smolenskhøgdene er ein del av Den austeuropeiske sletta og er den austlege fortsetjinga av Det kviterussiske høglandet. Om lag ve ...

Mesaoría

Mesaoríasletta er avgrensa i aust og vest av Middelhavet, i sør av fjellkjeda Tróodos og i nord av fjellkjeda Kyrínia. Ho har eit areal på om lag 1 000 km². Ho stig til ei høgd på om lag 325 meter. Det er fleire elvar som renn over sletta, men al ...

Libanesisk geografi

Libanon er ein del av Midtausten og ligg omkring ved 35 ˚N, 35 ˚V, langs austkysten av Middelhavet, og er om lag tre gonger så langt som det er breitt. Det strekkjer seg frå nord og sør og terrengert vart gradvis smalar i sør. Libanon er eit fjel ...

Afqa

Afqa eller Afka er ein landsby og kommune som ligg i Jbeil distrikt i Libanonfjella guvernement, 71 km nordaust for Beirut i Libanon. I antikken vart han kalla Apheca eller Afeka, som kan tolkast som "kjelde", ligg i fjella i Libanon, kring 20 km ...

Dinniyeh

Dinniyeh er eit område i Miniyeh-Danniyeh distrikt i Nord guvernement i Libanon. Området ligg aust for Tripoli, og strekkjer seg så langt nord som til Akkar distrikt, sør til Bsharri distrikt og Zgharta distrikt og så langt aust som til Baalbek o ...

Shebaa-gardane

Shebaa-gardane er eit lite, omstridd landområde på grensa mellom Libanon og Syria og dei israelskokkuperte Golanhøgdene. Området er kring 11 km langt og 2.5 km breitt. Striden om kven som eig Shebaa-gardane kom delvis frå det mislukka styret til ...

Sør-Libanon

Sør-Libanon er eit geografisk område i Libanon som består av Sør guvernement og Nabatiye guvernement. Desse to guvernementa høyrte til den same provinsen, men vart delt tidleg i 1990-åra. Rashaya og Vest-Beqaa distrikt, dei sørlegaste distrikteta ...

Zenobiakanalane

Zenobiakanalane eller El Kanat er kanalar som i følgje segner vart bygde av dronning Zenobia for å kanalisere vatn frå elva Orontes i Anti-Libanonfjella til Palmyra. Restar av kanalane finst fleire stader kring Libanon. Ein av kanalane gjekk ned ...

Øvre Galilea

Øvre Galilea er eit geografis-politisk omgmrep nytta sidan slutten av Den andre tempelperioden, og synte opphavleg til eit fjellområdet som dekkjer det noverande nordlege Israel og sørlege Libanon. Grensene til området er Litanielva i nord, Midde ...

Liechtensteinsk geografi

Liechtenstein er eit lite fyrstedøme Alpane, skvisa inn mellom Sveits og Austerrike. Dei fleste innbyggjarane bur i dalen til Rhinen som renn gjennom landet. Heile den vestlege grensa av landet er forma av elva. Målt frå nord til sør er landet 24 ...

Aukštaitija

Aukštaitija er ein av fem etnografiske regionar i Litauen. Namnet kjem av at regionen er relativt høg samanlikna med resten av landet, særleg i austlege delar.

Dzūkija

Dzūkija eller Dainava er ein av fem etnografiske regionar i Litauen. Historisk sett dekkjer regionen dei sørlege delane av Litauen, nordlege område av Polen og vestlege område av Kviterussland. Vilnius, Lyda og Alytus er dei største byane i regio ...

Eigentlege Litauen

Eigentlege Litauen er eit område som eksisterte i Storhertugdømet Litauen. Dette området var identisk til Hertugdømet Litauen, eit landområde som utvikla seg til Storhertugdømet Litauen. Området kan sporast tilbake til kristne sokn oppretta i hei ...

Den kuriske bukta

Den kuriske bukta eller Den kuriske lagunen er ei bukt i Austersjøen som ligg mellom fastlandet i Litauen og Den kuriske landtunga. På 1200-talet var området rundt lagunen ein del av dei gamle landområda til kurarane og dei gamle prøysarane. Sein ...

Den kuriske landtunga

Den kuriske landtunga er ei 98 km lang, tynn, landtunge av sanddyner mellom Austersjøen og Den kuriske bukta.

Litlelitauen

Litlelitauen eller Prøyssisk Litauen er ein historisk etnografisk region i Preussen, seinare Aust-Preussen i Tyskland, der prøyssiske litauarar eller lietuvininkai levde. Litlelitauen utgjorde den nordlege delen av denne provinsen og fekk namnet ...

Memelland

Memelland var eit område definert av Versailles-traktaten i 1920 då det kom inn under Ambassadørrådet sin adminstrasjon. Memelland vart i lag med Saar og Danzig underlagt Folkeforbundet sin kontroll og folket i desse regionane kunne stemme for å ...

Regionar i Litauen

Litauen kan delast inn i historiske og kulturelle regionar. Dei eksakte grensene er ikkje klare sidan regionane ikkje er offisielt politiske eller administrative einingar. Dei er avgrensa av kultur, som bondetradisjonar, tradisjonelt levesett, so ...

Sūduva

Sūduva eller Sudovia er eit område nordaust i Polen og sør i Litauen. Det er òg rekna som ein av dei etnografiske regionane i Litauen. Suwałki er den største byen i Suduva i Polen og Marijampolė vert rekna som hovudstad i regionen i Litauen. Eit ...

Debo-sjøen

Debo-sjøen er ein innsjø i Maasina i Mali. Han blir danna når elva Niger fløymer over breiddene sine mellom april og august, og er sterkt redusert frå september til mars.

Maltesisk geografi

Malta er ei øygruppe av kalkstein i Middelhavet, om lag 93 km sør for Sicilia i Italia, og om lag 300 km nord for Afrika. Berre dei tre største øyane er busett, øya Malta, Gozo og Comino. Av andre øyar finn ein Cominotto, Filfla og St. Paulus-øya ...

Asurvindauget

Asurvindauget var ein naturleg boge på Malta. Bogen var forma som eit bord over sjøen og var ein av dei mest vitja attraksjonane på Dei maltesiske øyane. Bogen var særleg spektakulær om vinteren når bølgjene vaska høgt opp på innsida av bogen. In ...